Op maandag 1 juli stappen we over op een nieuw inlogsysteem. Het kan zijn dat je problemen hebt met inloggen. Probeer het later nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Over de Bibliotheek

In de kern is het verhaal van de Bibliotheek al meer dan honderd jaar hetzelfde: wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners. De manier waarop verandert en vernieuwt continu. De bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. Het is een moderne, maatschappelijke, educatieve en programmerende organisatie die in het hart van de samenleving opereert.

De Bibliotheek is een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier of wilt leren. Of je nu voor inspiratie, een vraag of ontmoeting komt; het mag allemaal. Samen met vele partners en vrijwilligers geven we invulling aan onze visie, missie en ambiaties.
 Stichting Bibliotheek De Kempen bestaat sinds 2005 en is ontstaan uit een fusie van bibliotheekstichtingen in verschillende gemeenten. We verzorgen het bibliotheekwerk in gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard met 9 bibliotheekvestigingen en 41 Bibliotheken op School.

Bibliotheek De Kempen is een zelfstandige stichting die geleid wordt door een directeur-bestuurder en met een Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan.

ANBI-status


Bibliotheek De Kempen heeft al jaren een zogenaamde ANBI–status. Dit houdt in dat u en de bibliotheek gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen, giften en teruggaaf van energiebelasting. Voor donateurs aan culturele ANBI’s bestaat een giftenaftrek. Giften aan bijvoorbeeld Bibliotheek De Kempen worden vanuit het beleid van de Belastingdienst dan ook gestimuleerd.

Jaarcijfers van 2012 en 2013 en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 en 2020 en 2021 en 2022.
KVK-nummer: 17171223
BTW-nummer / fiscaal nummer: 8138.27.024.B01

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Bibliotheek De Kempen bestaat uit:
Erno Mijland (voorzitter)
JanCees van Beers 
Monique Evers
René Coppens
Floor Wijnands 

Beloningsbeleid

De raad van toezicht ontvangt geen beloning voor geleverde inspanningen voor Bibliotheek De Kempen. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed.

De beloning van het personeel van de bibliotheek vindt plaats conform de CAO Openbare Bibliotheken.

Contact


Heeft u vragen over de organisatie Bibliotheek De Kempen?

Stel ze graag via het contactformulier of door te schrijven of bellen naar:

Bibliotheek De Kempen
Postbus 276
5550 AG Valkenswaard

Telefoonnummers van bibliotheekvestigingen
Telefoonnummer hoofdkantoor: 085 7733200

E-mail: info@bibliotheekdekempen.nl