Disclaimer

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding ('www.bibliotheekdekempen.nl') en conform het auteursrecht. Teksten en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).

(Deep)linken, het opnemen van verwijzingen in indexen of koppenoverzichten is toegestaan, het plaatsen in een frame niet.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan deze website fouten of onvolledigheden bevatten. Hiervoor kan Bibliotheek De Kempen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Bibliotheek De Kempen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op een website of webpagina waarnaar gelinkt wordt.

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto’s op de website. Herkent u uzelf op één van foto’s en heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact op met via het contactformulier. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.

Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan ook contact op via het contactformulier.

Opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

De gegevens die Bibliotheek De Kempen via deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Bibliotheek De Kempen. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Aan informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden via het contactformulier.

©2012 Alle rechten voorbehouden

 

Naar het contactformulier