Privacy statement

Met de gegevens die we als Bibliotheek De Kempen nodig hebben om onze collectie en services optimaal te kunnen aanbieden en waar nodig te verbeteren gaan we heel zorgvuldig mee om. Wij willen dat hier geen onduidelijkheid over bestaat want het gaat tenslotte toch om je privacy.

Inleiding


Voor de Bibliotheek De Kempen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bibliotheek De Kempen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dat zijn alle gegevens die iets vertellen over je als persoon. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, hoe je bereikbaar bent (e-mailadres, telefoonnummer) en wat je geslacht is. Ook combinaties van gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vertellen je postcode en huisnummer samen precies waar je woont.
Stichting Bibliotheek de Kempen verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.Persoonsgegevens die wij verwerken bij een abonnement:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalinformatie
 • Leengegevens

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Bibliotheek De Kempen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van attenderingen rondom lenen, reserveringen, inleveren en betalingen
 • je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, lid te worden en je persoonlijke gegevens te wijzigen om goederen en diensten bij je af te leveren.

   

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het inschrijven voor een activiteit:

 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Bankgegevens (bij betaalde activiteiten)

Bibliotheek De Kempen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het versturen van  tickets en/of andere relevante informatie over de activiteit
 • je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is wanneer een activiteit verplaatst of geannuleerd wordt
 • We vragen je of je een nieuwsbrief wilt ontvangen, als je hiervoor toestemming geeft, gebruiken we hiervoor je emailadres
   

Hoe lang we gegevens bewaren

Bibliotheek De Kempen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Stichting Bibliotheek De Kempen zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met je goed te kunnen uitvoeren, in beginsel tot maximaal één jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn (bijvoorbeeld voor onze administratie) dan nemen we voor de gegevens deze wettelijke bewaartermijn in acht. 

 

Gegevens die wij verwerken bij het bezoeken van onze websites

Bibliotheek De Kempen gebruikt alleen functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bibliotheek De Kempen gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor statistische gegevens van onze site gebruiken we Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Deze gebruiken wij om analyses uit te voeren voor De website van Bibliotheek De Kempen en deze te optimaliseren. Onze website bevat ook mediabestanden van derden zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.

Onze app gebruiken

Iedereen kan de eBieb-app van Bibliotheek De Kempen downloaden.Gebruik van de eBieb app

1. Als lid kun je er voor kiezen om eenmalig in te loggen in de app. Hierbij verstuurt de app het pasnummer/wachtwoord en krijgt een uniek token terug die beveiligd opgeslagen wordt op de telefoon waarmee de volgende keer automatisch ingelogd wordt. Met een uniek token alleen is dit niet herleidbaar naar een persoon.

2. Directe persoonsgegevens: die vanuit de ledendatabase in de App worden getoond, dit zijn Naam, Pasnummer, Email. Deze gegevens worden alleen getoond in de app en niet opgeslagen in de app.

 

Foto's en filmopnamen

De bibliotheek maakt foto’s en filmopnamen. Als we foto’s en filmopnamen publiceren op sociale media, in het jaarverslag en overige media-uitingen en personen zijn hierop herkenbaar afgebeeld, vragen wij hiervoor alitjd toestemming middels een te vullen formulier.

 

Nieuwsbrieven

Bibliotheek De Kempen maakt en verstuurt verschillende nieuwsbrieven voor leden en overige geïnteresseerden. Je kunt je daarop abonneren. Als je lid bent kun je in 'Mijn Bibliotheek' aangeven welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen. Ook kun je in 'Mijn Bibliotheek' kun je deze opties weer uitzetten. Deze voorkeuren, indien aangevinkt, worden bewaard zolang je lid bent van de bibliotheek. Je kunt je eveneens aanmelden voor nieuwsbrieven wanneer je geen lid bent. Dit kan via de website of je kunt je inschrijven wanneer je je aanmeldt voor een georganiseerde bijeenkomst. Je e-mailadres en keuze (nieuwsbrieven) worden bewaard in mailchimp en verwijderd als ze niet meer nodig zijn. Ben je geen lid van de bibliotheek dan kun je onderaan de nieuwsbrief jezelf afmelden door te klikken op de link afmelden.

 

Delen met anderen


Bibliotheek De Kempen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bibliotheek De Kempen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

• Jaarlijks geven we je gegevens door aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Landelijk onderzoek bibliotheekleden. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door Bibliotheek De Kempen en zijn niet naar individuele personen herleidbaar.

• Wij geven je gegevens in sommige gevallen door aan door ons ingeschakelde externe partijen als een financieel administratiekantoor, softwarehostingbedrijf, softwareleverancier of een verzorger van nieuwsbrieven. In die situaties maken we met die partij afspraken over gebruik, beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens. We doen dat met een verwerkersovereenkomst. De derde partijen kunnen je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

• Bibliotheek De Kempen wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens uit met de Koninklijke Bibliotheek. Dit om het mogelijk te maken dat je gebruikmaakt van www.onlinebibliotheek.nl. Hier kun je e-books je downloaden en luisterboeken beluisteren.

 

Cookies blokkeren of verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

• Microsoft Internet Explorer: meer informatie Microsoft

• Mozilla Firefox: meer informatie Mozilla

• Google Chrome: meer informatie Google Chrome

• Safari: meer informatie Safari

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier vind je meer informatie over cookies.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bibliotheekdekempen.nl. Bibliotheek De Kempen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Bibliotheek De Kempen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bibliotheekdekempen.nl.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek De Kempen, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep instellen bij de rechter.
 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@bibliotheekdekempen.nl.

Bibliotheek De Kempen neemt vragen en klachten serieus en maakt werk van verbeterpunten. Als je niet tevreden bent over de manier waarop Bibliotheek De Kempen een kwestie afhandelt kun je voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je je rechtstreeks tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden. 

 

Bibliotheek De Kempen
juli 2023